— Najbliższe wydarzenie —

14

11

2014

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

3456.50PLN
+ 0.33%

Getin Noble Bank (GNB)

2.76PLN
-1.78% 16:33