— Najbliższe wydarzenie —

14

11

2014

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

3551.28PLN
+ 0.95%

Getin Noble Bank (GNB)

2.60PLN
+ 2.77% 17:02