— Najbliższe wydarzenie —

14

11

2014

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

3480.00PLN
+ 0.31%

Getin Noble Bank (GNB)

2.30PLN
+ 1.32% 10:23