— Najbliższe wydarzenie —

15

05

2015

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2015 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

3714.14PLN
+ 0.57%

Getin Noble Bank (GNB)

1.68PLN
+ 1.20% 12:12