— Najbliższe wydarzenie —

31

08

2015

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

3687.82PLN
-1.70%

Getin Noble Bank (GNB)

1.35PLN
0.00% 17:04