— Najbliższe wydarzenie —

16

11

2015

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2015 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

3556.84PLN
-0.92%

Getin Noble Bank (GNB)

0.87PLN
0.00% 17:04