— Najbliższe wydarzenie —

16

11

2015

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2015 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

3675.73PLN
+ 1.33%

Getin Noble Bank (GNB)

0.88PLN
-2.22% 17:04