Walne zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 25.07.2018
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Informacje o akcjonariacie

Zaproszenie na transmisję video z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Getin Noble Banku S.A.

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem

Projekt zmian Statutu

Opinia Zarządu - wyłączenie prawa poboru akcji - seria D

Opinia Zarządu - wyłączenie prawa poboru akcji - seria E

Projekt zgłoszonej uchwały ws. powołania członka Rady Nadzorczej

Informacje dotyczące zgłoszonego kandydata na członka Rady Nadzorczej

Formularze

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 15.06.2018

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Getin Noble Bank S.A. z BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Getin Noble Bank S.A. z BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.

Plan połączenia Getin Noble Bank S.A. z BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.

Informacje o akcjonariacie

Zaproszenie na transmisję video z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Getin Noble Banku S.A.

Dokumentacja przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu

Dokumenty ZWZA 2018

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem

Formularze

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie

Nagranie przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (link)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 23.02.2018
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Informacje o akcjonariacie

Zaproszenie na transmisję video z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Getin Noble Banku S.A.

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Zarządu dot. podwyższenia kapitału zakładowego

Opinia Zarządu w przedmiocie wyłączenia prawa poboru

Formularze

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 10.10.2017
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Informacje o akcjonariacie

Zaproszenie na transmisję video z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Getin Noble Banku S.A.

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku (pkt. 6 porządku obrad)

Dokumentacja przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu

Dokumenty NWZA 2017

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza w trybie art. 401 par. 4 Kodeksu spółek handlowych

Formularze

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 09.05.2017
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Informacje o akcjonariacie

Zaproszenie na transmisję video z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Getin Noble Banku S.A.

Dokumentacja przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu

Dokumenty ZWZA 2017

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem (aktualizacja)

Projekty zmian w Statucie

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Zarządu dot. podwyższenia kapitału zakładowego

Opinia Zarządu w przedmiocie wyłączenia prawa poboru

Formularze

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie

Nagranie przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (link)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 18.04.2016
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Informacje o akcjonariacie

Zaproszenie na transmisję video z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Getin Noble Banku S.A.

Dokumentacja przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu

Dokumenty ZWZA 2016

Projekt uchwały (aktualizacja)

Projekty uchwał (aktualizacja)

Projekty zmian w Statucie (aktualizacja)

Formularze

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie

Zmiany w Statucie Banku

Nagranie przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (link)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 10.12.2015
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Informacje o akcjonariacie
Zaproszenie na transmisję video z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Getin Noble Banku S.A.
Dokumentacja przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu

Projekty uchwał

Formularze

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie

Zmiany w statucie Banku

Nagranie przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (plik do pobrania)

Nagranie przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (link)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 12.05.2015
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Informacje o akcjonariacie
Dokumentacja przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu

Dokumenty ZWZA 2015

Projekty uchwał  

Formularze
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 09.10.2014
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Informacje o akcjonariacie
Dokumentacja przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu

Projekty uchwał  

Projek uchwały zgłoszony przez akcjonariusza

Stanowisko Zarządu ws. projektu uchwały zgłoszony przez akcjonariusza

Formularze
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 24.04.2014
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Informacje o akcjonariacie
Dokumentacja przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu

Dokumenty ZWZA 2014

Projekty uchwał  

Projekty uchwał ws. zgłoszonych kandydatur na członków Rady Nadzorczej

Formularze
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 12.06.2013
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Informacje o akcjonariacie
Dokumentacja przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu

Dokumenty ZWZA 2013
Projekty uchwał  
Formularze
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 10.07.2012
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Informacje o akcjonariacie
Dokumentacja przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu

Projekty uchwał  
Formularze
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 03.04.2012
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Informacje o akcjonariacie
Dokumentacja przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu

Dokumenty 2012
Projekty uchwał
Formularze 2012
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie