Kontakt

MICHAŁ KONARSKI

Dom Inwestycyjny mBanku SA
Polska - Warszawa
tel. +48 22 697 47 37
www.dibre.com.pl

ROBERT BRZOZA

UniCredit CAIB Poland S.A.
Polska - Warszawa
tel. +48 22 586 29 67
www.ca-ib.pl

MARCIN MATERNA

Millennium Dom Maklerski
Polska - Warszawa
tel. +48 22 598 26 82
www.millenniumdm.pl

MICHAŁ SOBOLEWSKI

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
Polska - Warszawa
tel. +48 22 489 94 77
www.idmsa.pl

ANDRZEJ POWIERŻA

Dom Maklerski Banku Handlowego SA (Citigroup)
Polska – Warszawa; UK - Londyn
tel. +48 22 690 35 66
www.citibank.pl

KAMIL STOLARSKI

Espirito Santo Investment Poland
Polska - Warszawa
tel. +48 22 347 40 40
www.esinvestment.com

MARTA JEŻEWSKA-WASILEWSKA

WOOD & Company Financial Services, a.s.
Polska - Warszawa
tel. +48 22 222 15 48
www.wood.com

PIOTR PALENIK

ING Securities SA
Polska - Warszawa
tel. +48 22 820 50 20
www.ingsecurities.pl

JOVAN SIKIMIC

Raiffeisen Research RZB Group
Austria - Wiedeń
www.raiffeisen.at

DARIUSZ GÓRSKI

Dom Maklerski BZ WBK
Polska – Warszawa
www.dmbzwbk.pl

IZA ROKICKA

Ipopema
Polska -Warszawa
www.ipopema.pl

MICHAŁ FIDELUS

Vestor Dom Maklerski S.A.
Polska - Warszawa
www.vestor.pl

MARTA CZAJKOWSKA-BAŁDYGA

Dom Maklerski Banku BPS S.A.
Polska – Warszawa

+48 22 539 55 27
www.dmbps.pl