— Najbliższe wydarzenie —

27

09

2018

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

4213.44PLN
-13.75%

Getin Noble Bank (GNB)

1.03PLN
-2.83% 10:01