Getin Noble Bank (GNB)

0.87PLN
-3.33% 17:02

Informacja o planowanym połączeniu Getin Noble Bank SA i BPI Banku Polskich Inwestycji SA

Getin Noble Bank („Bank”) informuje, że w dniach od 14 maja 2018 roku do dnia złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia (składanym do właściwego sądu rejestrowego po odbyciu Walnego Zgromadzenia Banku, na którym powzięta zostanie uchwała o połączeniu), nie krócej jednak niż do dnia 15 czerwca 2018 roku, akcjonariusze Banku, zgodnie z art. 505 § 3(1) Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), na niniejszej stronie internetowej mogą zapoznać się z dokumentami wskazanymi w art. 505 § 1 KSH (przy zastrzeżeniu wyłączeń wynikających z postanowień art. 516 § 5 w zw. z § 6 KSH, w zakresie odnoszącym się do niestosowania art. 505 § 1 pkt 4-5 KSH), tj.:

Na stronie www.bpibank.pl można znaleźć informaccje dotyczące Banku BPI jako spółki przejmowanej.