Getin Noble Bank (GNB)

0.49PLN
-3.92% 17:00

Informacja o połączeniu Getin Noble Bank SA i BPI Banku Polskich Inwestycji SA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 01 sierpnia 2018 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie Getin Noble Banku Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z BPI Bankiem Polskich Inwestycji Spółka Akcyjna w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.Dz.U.2017.1577) poprzez przeniesienie całego majątku z BPI Banku Polskich Inwestycji Spółka Akcyjna (Spółki przejmowanej) na Getin Noble Bank Spółka Akcyjna (Spółkę przejmującą) – łączenie się przez przejęcie.

Stosownie do regulacji art. 494 § 1 Kodeks spółek handlowych z dniem 01 sierpnia 2018 r.  Spółka przejmująca wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej (sukcesja uniwersalna).
O procesie połączenia Getin Noble Bank S.A. informował w drodze publikacji poniższych raportów bieżących:


Archiwum dokumentów związanych z połączeniem