Podstawowe wskaźniki

Wskaźnik 2017
Zwrot z kapitału własnego (ROE) (-1,82)%
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) (-0,89)%
C/I 57,3%
Współczynnik wypłacalności 12,4%
Wskaźnik 2016
Zwrot z kapitału własnego (ROE) (-0,74)%
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) (-0,06)%
C/I 55,9%
Współczynnik wypłacalności 15,7%
Wskaźnik 2015
Zwrot z kapitału własnego (ROE) 1,1%
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) 0,1%
C/I 56,7%
Współczynnik wypłacalności 14,3%
Wskaźnik 2014
Zwrot z kapitału własnego (ROE) 7,6%
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) 0,5%
C/I 47,2%
Współczynnik wypłacalności 13,1%
Wskaźnik 2013
Zwrot z kapitału własnego (ROE) 9,5%
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) 0,7%
C/I 46,6%
Współczynnik wypłacalności 12,4%
Wskaźnik 2012
Zwrot z kapitału własnego (ROE) 9,7%
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) 0,7%
C/I 37,3%
Współczynnik wypłacalności 12,2%
Wskaźnik 2011
Zwrot z kapitału własnego (ROE) 30,6%
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) 2,0%
C/I 26,7%
Współczynnik wypłacalności 9,88%
Wskaźnik 2010
Zwrot z kapitału własnego (ROE) 15,8%
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) 1,2%
C/I 32,5%
Współczynnik wypłacalności 9,9%
Wskaźnik 2009
Zwrot z kapitału własnego (ROE) 13,0%
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) 1,0%
C/I 36,1%
Współczynnik wypłacalności 11,1%

Skonsolidowane wyniki finansowe pro forma Getin Noble Bank SA

Wskaźnik 2008
Zwrot z kapitału własnego (ROE) 28,5%
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) 2,7%
C/I Noble Banku* 27,49%
Współczynnik wypłacalności** 13,8%

* w 2008 roku z uwzględnieniem dywidendy otrzymanej od Open Finance S.A. oraz Noble Funds TFI S.A.
**Tylko Noble Bank.

Wskaźnik 2007
Zwrot z kapitału własnego (ROE) 31,3%
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) 6,0%
C/I Noble Banku 27,2%
Współczynnik wypłacalności* 22,1%**

* Tylko Noble Bank
**28,2% przy założeniu dodania wyniku 2007

Wskaźnik 2006
Zwrot z kapitału własnego (ROE) 27,2%
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) 10,7%
C/I Noble Banku 37,6%
Współczynnik wypłacalności* 55,5