— Najbliższe wydarzenie —

20

08

2015

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

3815.00PLN
+ 1.05%

Getin Noble Bank (GNB)

1.21PLN
+ 5.22% 17:00