— Najbliższe wydarzenie —

14

11

2014

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

3528.10PLN
+ 0.14%

Getin Noble Bank (GNB)

2.37PLN
+ 3.04% 16:19