— Najbliższe wydarzenie —

14

11

2014

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

3428.19PLN
-0.56%

Getin Noble Bank (GNB)

2.63PLN
-1.87% 17:00