— Najbliższe wydarzenie —

14

11

2014

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

3523.27PLN
-0.15%

Getin Noble Bank (GNB)

2.34PLN
-2.09% 17:03