— Najbliższe wydarzenie —

14

11

2014

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

3399.40PLN
-0.03%

Getin Noble Bank (GNB)

2.60PLN
-1.52% 17:00