— Najbliższe wydarzenie —

14

11

2014

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

3517.98PLN
-0.06%

Getin Noble Bank (GNB)

2.52PLN
-0.79% 17:02