— Najbliższe wydarzenie —

16

11

2015

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2015 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

3661.28PLN
+ 1.46%

Getin Noble Bank (GNB)

0.92PLN
0.00% 17:03