— Najbliższe wydarzenie —

16

11

2015

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2015 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

3608.63PLN
+ 1.46%

Getin Noble Bank (GNB)

0.91PLN
+ 3.41% 17:04