— Najbliższe wydarzenie —

14

11

2014

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

3465.97PLN
+ 0.60%

Getin Noble Bank (GNB)

2.77PLN
-1.42% 17:00