— Najbliższe wydarzenie —

23

03

2015

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

3537.17PLN
+ 0.41%

Getin Noble Bank (GNB)

1.99PLN
+ 2.05% 17:03