— Najbliższe wydarzenie —

14

11

2014

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

3427.04PLN
+ 0.81%

Getin Noble Bank (GNB)

2.64PLN
+ 1.15% 12:46