— Najbliższe wydarzenie —

31

08

2015

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

3596.76PLN
-1.44%

Getin Noble Bank (GNB)

1.14PLN
-10.24% 17:04