— Najbliższe wydarzenie —

14

11

2014

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

3531.99PLN
+ 0.40%

Getin Noble Bank (GNB)

2.52PLN
-0.40% 15:21