— Najbliższe wydarzenie —

14

11

2014

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

3535.30PLN
+ 0.34%

Getin Noble Bank (GNB)

2.37PLN
+ 3.04% 17:02