— Najbliższe wydarzenie —

29

11

2018

Planowany termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 r.
Dodaj do kalendarza

mWIG40

3802.11PLN
-22.17%

Getin Noble Bank (GNB)

0.33PLN
-19.51% 12:21